Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Η Openview έχει σαν βασική αρχή την εξατομικευμένη προσέγγιση των οικονομικών υποθέσεων (Tailor-made Business Approach).

Λόγω της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας και των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, εστιάζουμε σε κάθε λεπτομέρεια που αντλούμε από μία οικονομική υπόθεση και τη συνδέουμε άμεσα με τις τελευταίες Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Τεχνολογικές εξελίξεις.

H ομάδα της Openview στελεχώνεται από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο της Συμβουλευτικής των Επιχειρήσεων (Business Consulting) και στην εκπόνηση Οικονομικών Μελετών, για ιδιωτική και δικαστηριακή χρήση (Δικαστικοί Πραγματογνώμονες).

Στόχος μας είναι, το τελικό αποτέλεσμα, από την παροχή μίας υπηρεσίας, να είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πραγματικότητα.