Σχέση Openview με Συμβολαιογράφους

Ως Δικαστικοί Πραγματογνώμονες, τα στελέχη της Openview συνεργάζονται με Συμβολαιογράφους σε υποθέσεις Αποσφράγισης, συντάσσοντας την Έκθεση Απογραφής και Εκτίμησης κινητών πραγμάτων, σε υποθέσεις επ’ ωφελεία απογραφής απογράφοντας και εκτιμώντας το Ενεργητικό, ενώ ακόμη, διαθέτουν πολυετή εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό σε περιπτώσεις Εκτίμησης περιεχομένου θυρίδων.

Η εμπειρία των στελεχών που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές ξεπερνά τα 20 χρόνια, ενώ στο διάστημα αυτό έχουν καλλιεργηθεί σχέσεις καλής συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους Συμβολαιογράφους.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Απογραφή και Εκτίμηση Κινητών Πραγμάτων των Υπό Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εταιρειών

  Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις Απογραφής και Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων Υπό Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εταιρειών. Ο μεγάλος όγκος, τα διαφορετικά ήδη (γραφειακός εξοπλισμός, μέσα μεταφοράς, κλπ.) και το τεχνολογικό επίπεδο των κινητών πραγμάτων απαιτούν μεθοδική απογραφή, εξειδικευμένη γνώση και ορθή εκτίμηση της αγοραίας αξίας αυτών.

 • Απογραφή και Εκτίμηση Κληρονομιαίας Περιουσίας σε Αποσφραγίσεις

  Σε συνεργασία με το Συμβολαιογράφο απογράφουμε αναλυτικά την κληρονομιαία περιουσία. Για την εκτίμηση της αξίας αυτής, λαμβάνονται υπόψη η παλαιότητα, η λειτουργικότητα, ο βαθμός χρήσης, η τεχνική απαξίωση και άλλοι μειωτικοί παράγοντες.

 • Απογραφή και Εκτίμηση Ενεργητικού και Παθητικού Κληρονομιαίας Περιουσίας με το ευεργέτημα της Επ’ Ωφελεία Απογραφής

  Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της κληρονομιαίας περιουσίας, συντάσσουμε Έκθεση Εκτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και των επιχειρήσεων και συνεργαζόμαστε με το Συμβολαιογράφο για τη σύνταξη της Συμβολαιογραφικής Πράξης

 • Απογραφή και Εκτίμηση περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων

  Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό για την εκτίμηση του περιεχομένου των θυρίδων (Testers, Δελτία Τιμών, σχετική Βιβλιογραφία, κλπ.).